Ja tack!

Välj erbjudande

  • Aktiv Träning + Action kamera.
  • Efter erbjudandet fortsätter prenumerationen som tillsvidareprenumeration och kan avslutas när som helst. 
  • Prenumerationen betalas för 3 nummer åt gången, totalt 208,50 kr. (72,90 per nummer)
  • Aktiv Träning utkommer 12 gånger om året.

 

Adress
Betalning
Obs! Vid kortbetalning skickas premien snabbare.